#   #   #   #   #  
 
บ้านศศิ1

บ้านศศิ 1

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 2, 3, 4, 5 ท่าน
จำนวนห้อง : 10 ห้อง
บ้านศศิ2

บ้านศศิ 2

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 6 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
บ้านศศิ3

บ้านศศิ 3

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 6 ท่าน
จำนวนห้อง : 3 ห้อง
บ้านศศิ4

บ้านศศิ 4

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 2 ท่าน
จำนวนห้อง : 1 ห้อง
บ้านศศิ9

บ้านศศิ 5

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 4 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
บ้านศศิ6

บ้านศศิ 6

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 10 ท่าน
จำนวนห้อง : 1 ห้อง
บ้านศศิ7

บ้านศศิ 7

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 6 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
บ้านศศิ7

บ้านศศิ 9

ดูรายละเอียดห้องพัก
จำนวนผู้พัก : 10 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
  ห้องประชุมศศิ

ห้องประชุม

ห้องประชุม สามารถรองรับได้ถึง 40 ท่าน ราคา 2,000 บาท/วัน

tel:0817632923
สำรองห้องพักติดต่อ : 081-7632923 tel:0817632923
( ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. )