#   #   #   #   #  
 
  บ้านศศิ1
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ1
จำนวนผู้พัก : 32 ท่าน
จำนวนห้อง : 10 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 2 ท่าน 3 ห้อง
ห้องละ 3 ท่าน 2 ห้อง
ห้องละ 4 ท่าน 5 ห้อง
พร้อมลาดดาดฟ้าสำหรับจัดเลี้ยง
ราคาบ้านพักศศิ 1 : 20,000 บาท
  บ้านศศิ2
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ2
จำนวนผู้พัก : 6 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 2 ท่าน 1 ห้อง
ห้องละ 4 ท่าน 1 ห้อง
มีระเบียงกว้าง
ราคาบ้านพักศศิ 2 : 2,800 บาท
  บ้านศศิ3
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ3
จำนวนผู้พัก : 6 ท่าน
จำนวนห้อง : 3 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 2 ท่าน 2 ห้อง
ห้องใต้หลังคา 2 ท่าน 1 ห้อง
มีระเบียงด้านนอก
ราคาบ้านพักศศิ 3 : 2,500 บาท
  บ้านศศิ4
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ4
จำนวนผู้พัก : 2 ท่าน
จำนวนห้อง : 1 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 2 ท่าน 1 ห้อง
มีระเบียงด้านหน้า
ราคาบ้านพักศศิ 4 : 1,400 บาท
  บ้านศศิ9
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ9
จำนวนผู้พัก : 4 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 2 ท่าน 2 ห้อง
พร้อมลานดาดฟ้าสำหรับจัดเลี้ยง
ราคาบ้านพักศศิ 5 : 2,800 บาท
  บ้านศศิ6
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ6
จำนวนผู้พัก : 10 ท่าน
จำนวนห้อง : 1 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 10 ท่าน 1 ห้อง
ห้องนั่งเล่นในบ้าน
ราคาบ้านพักศศิ 6 : 4,000 บาท
  บ้านศศิ7
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ7
จำนวนผู้พัก : 6 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 3 ท่าน 2 ห้อง
ราคาบ้านพักศศิ 7 : 3,000 บาท
  บ้านศศิ7
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเช้า
บ้านศศิ7
จำนวนผู้พัก : 10 ท่าน
จำนวนห้อง : 2 ห้อง
รายละเอียดห้องพัก : ห้องละ 4 ท่าน 1 ห้อง
ห้องละ 6 ท่าน 1 ห้อง
มีระเบียงกว้างชั้นบน
ราคาบ้านพักศศิ 9 : 6,000 บาท
  ห้องประชุมศศิ
ห้องประชุมศศิ
ห้องประชุม สามารถรองรับได้ถึง 80 ท่าน ราคา 3,000 บาท/วัน